Afvalmanagement in the cloud

Naast de afvoer en verwerking van uw afval- en reststromen kunnen wij u ontzorgen door u te faciliteren wat betreft uw afvalstoffenadministratie. Wij doen dit met het programma DigiWaste. Hierin kunt u zelf, of kunnen wij voor u, uw afvalstoffenregistratie administreren.

Digiwaste is een webbased applicatie. Dat betekent dat u dus plaats- en tijdsonafhankelijk via internet kunt werken. U ziet online wat, waar, wanneer, waar naartoe, hoeveel en onder welk afvalstroomnummer is afgevoerd. Inclusief ingescande transportdocumenten, weegbrieven en facturen.

 

 

De voordelen van DigiWaste: 

  1. U voldoet aan uw wettelijk verplichting om een up-to-date afvalstofboekhouding te voeren.
  2. U kunt snel en volledig uw handhaver inzage geven in uw afvalstoffenboekhouding.
  3. Op één plaats heeft u digitaal alle bescheiden die met afval te maken hebben bij elkaar, te weten: afvalstroomnummers, gewichten, kosten, facturen, transportdocumenten, weegbrieven.
  4. U kunt dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of per jaar overzichten en statistieken genereren die kunnen dienen als managementinformatie, kostenbewaking, milieujaarverslag.
  5. Kostenbesparing voor uw interne organisatie, met name door tijdsbesparing.
  6. Door de mogelijkheid om klachten over de dienstverlening van uw afnemers te registreren kunt u de performance monitoren.
  7.  Wanneer er een transporteur komt zonder transportdocument kunt u zelf een transportdocument uitprinten. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw afnemer de juiste transportdocumenten beschikt wanneer hij bij u de poort uitrijdt.

Ook heeft u met Digiwaste de mogelijkheid om zelf vrachten in DigiWaste in te voeren, inclusief laadnummer of kostenplaatsnummer. Indien gewenst ontvangen wij deze opdracht op onze mobiele telefoon en op de computer en gaan vervolgens de vracht(en) inplannen. Dit spaart tijd en voorkomt discussie over opgegeven vrachten.

Meer weten over DigiWaste? Kijk dan eens op www.digiwaste.nl.

Rewaste gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:
Kostenbesparing
Reductie van milieubelasting
Transparantie
Ontzorging
Voldoen aan wet- en regelgeving
Korte communicatielijnen en snelle reactietijd

Rewaste BVBA België
Amsterdamstraat 12
B - 2321 Meer

+32 (0) 497 401 028
+32 (0) 3 315 83 99

Rewaste WASTE SOLUTIONS BV Nederland
Kranebittenbaan 14
NL - , 3045 AW Rotterdam.

+31 (0) 6 460 425 95
+31 (0) 6 516 075 31