Totale ontzorging

Iedere samenwerking begint met een afvalscan. We beoordelen de grondstoffen-afvalstoffenhuishouding en stellen vervolgens samen met u een plan op, gericht op een afvalkosten-neutrale bedrijfsvoering. Natuurlijk is deze niet voor ieder bedrijf of organisatie direct haalbaar, maar het vormt wel ons referentiekader.

U heeft straks één aanspreekpunt waardoor de communicatielijnen zeer kort en persoonlijk zijn. Wij zijn 24/7 bereikbaar en omdat wij samenwerken met bedrijven (transporteurs en verwerkers) die dat ook zijn kunnen wij waarmaken wat wij u beloven. Een snelle reactietijd en het oplossen van het probleem.

Naast de afvoer en verwerking van uw afval- en reststromen kunnen wij u ontzorgen door u te faciliteren wat betreft uw afvalstoffenadministratie. Hiervoor gebruiken wij het handige programma DigiWaste.

Rewaste staat volledig onafhankelijk in de afvalbranche. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een zeer uitgebreid netwerk van bedrijven waarmee wij samenwerken voor de verwerking van afval- en reststromen. Wij werken alleen samen met bedrijven die beschikken over een adequate milieuvergunning en die zich houden aan de regels zoals beschreven in de Wet Milieubeheer.

Vooraf maken wij ook aan u bekend met welke partijen wij zaken doen. We geven u inzage in de milieuvergunningen en gaan samen met u ter plaatse bij deze verwerkers kijken. Zo ziet u zelf met wie u in zee gaat. Kortom: volledige transparantie.

 

 

 

Afzet van afvalstromen (trading)

Rewaste wil afvalstromen op een zo voordelige wijze afzetten of zelfs zodanig dat er sprake is van opbrengsten. Om dit te bereiken dienen deze zo goed mogelijk te passen binnen de acceptatievoorwaarden van het bedrijf dat deze verwerkt. Wij koppelen marktkennis aan advisering. Het aangeven van de wijze waarop afvalstromen dienen te worden bewerkt voordat ze worden afgevoerd, geeft de meerwaarde van onze inspanning en waarde aan de afvalstroom.

No cure, no pay: u verstrekt ons alle benodigde informatie en een monster en wij gaan voor u aan de slag. Rewaste is een onafhankelijk bedrijf. Wij kijken naar de samenstelling van het afval en vinden voor u de meest geschikte verwerkingsmogelijkheid: zowel financieel als milieutechnisch.
 

Incidentele afvalstromen calamiteiten

Wij verzorgen turn-key de afvoer en verwerking van afvalstromen, goederen of producten die als gevolg van een calamiteit ontstaan. Isoleren, beheren en controleren van de situatie staat hierbij centraal. Vervolgens vindt de afstemming plaats met de autoriteiten, bemonstering, schrijven van een veiligheidsplan en een plan van aanpak en het daadwerkelijk laten verwerken van de materialen. Wij beschikken over een vloeistofdichte calamiteiten container waarin een zeecontainer geplaatst kan worden. Daarnaast werken wij samen met bedrijven die snel ter plaatse kunnen zijn. Zij beschikken over gekwalificeerd personeel en volledig uitgeruste voertuigen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

 

Verzorgen van de aanlevering van (afval-)stromen voor afvalverwerkers

Eén van de activiteiten die Rewaste verzorgt, is contractbeheer voor eindverwerkers, voornamelijk energiecentrales die vast/droog hoogcalorisch afval gebruiken als als input: zorgen voor aanleveren van afvalstromen op specificatie. Daartoe sluit Rewaste overeenkomsten met primaire ontdoeners en inzamelbedrijven.

  

Rewaste gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:
Kostenbesparing
Reductie van milieubelasting
Transparantie
Ontzorging
Voldoen aan wet- en regelgeving
Korte communicatielijnen en snelle reactietijd

Rewaste BVBA België
Amsterdamstraat 12
B - 2321 Meer

+32 (0) 497 401 028
+32 (0) 3 315 83 99

Rewaste WASTE SOLUTIONS BV Nederland
Kranebittenbaan 14
NL - , 3045 AW Rotterdam.

+31 (0) 6 460 425 95
+31 (0) 6 516 075 31