Kostenvoordeel én milieuwinst

Onze kennis op het gebied van afvalmanagement willen wij graag met u delen. Ons uitgangspunt is dat u er beter van wordt. Kostenvoordeel en milieuwinst vormen onze insteek. Voordelen kunnen echter pas echt behaald worden als er draagvlak is onder alle betrokkenen: we richten ons daarom niet alleen op het resultaat maar ook op het proces.

  

Meten is weten

Wij lopen door uw bedrijf en uw afvalstoffenboekhouding. We analyseren de afvalstoffenhuishouding en zeggen u concreet waar de verbeterpunten liggen. Daarnaast vertellen we u er ook bij hoe dit te doen en met wie. Samen maken we een plan van aanpak. We maken ons er niet van af met een rapportje, maar houden voortdurend de vinger aan de pols. Zo zorgen we er met u voor dat de mogelijke voordelen ook feitelijk worden binnengehaald.

  

Uitvoeren CO2-footprintmeting

Om naast de duurzaamheid ook de ontwikkelingen en de stappen die een bedrijf of organisatie kan maken te meten, beschikt Rewaste over een CO2tool. Deze kan analyseren welke CO2emissiebijdrage door een bedrijf of organisatie worden geleverd en hoe zich dit in de loop der tijd ontwikkelt of ontwikkeld heeft.

 

Uw doelen toegelicht / Milieujaarverslag

Het opstellen van een milieujaarverslag lijkt een enorm werk en staat daarom vaak niet bovenaan uw to-do-list. Toch is het niets meer dan het afleggen van een verantwoording op eerdere geformuleerde doelen en uitgangspunten. Ook biedt het een doorkijkje op dat wat een bedrijf of organisatie wil op het gebied van onder meer duurzaamheid, milieu, afvalstoffen- en grondstoffenbeheer. Rewaste adviseert in het bepalen van op het bedrijf/organisatie toegesneden doelen. 

 

  

Advies op maat /  Tenderbegeleiding

 

Rewaste staat onafhankelijk in de markt. Vanuit die positie is het gemakkelijk adviezen te geven die het beste resultaat geven. Onze ervaring leert ons dat de goedkoopste oplossing niet altijd de beste is. Beoogde maatschappelijke veranderingen hebben nu eenmaal invloed op afvalstromen. Met het sluiten van contracten is het belangrijk hiermee rekening te houden.

Daarnaast is het sluiten van een contract voor de afvoer en verwerking van afval specialistisch werk. Hoe kun je zorgen dat de aanbieders vergelijkbare offertes indienen, hoe kunnen je appels met appels vergelijken? Wat zijn de valkuilen (kleine lettertjes) van de diverse offertes. Wij ondersteunen de afdeling inkoop bij het gehele tendertraject van begin tot het einde:

1. Voorbereiding tendertraject
2. Schrijven van het tenderdocument
3. Selecteren en uitnodigen van de meest geschikte kandidaten
4. Beantwoorden van vragen
5. Beoordelen van de offertes en het geven van een advies
6. Begeleiden implementatie

Rewaste gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:
Kostenbesparing
Reductie van milieubelasting
Transparantie
Ontzorging
Voldoen aan wet- en regelgeving
Korte communicatielijnen en snelle reactietijd

Rewaste BVBA België
Amsterdamstraat 12
B - 2321 Meer

+32 (0) 497 401 028
+32 (0) 3 315 83 99

Rewaste WASTE SOLUTIONS BV Nederland
Kranebittenbaan 14
NL - , 3045 AW Rotterdam.

+31 (0) 6 460 425 95
+31 (0) 6 516 075 31