Rewaste staat volledig onafhankelijk in de afvalbranche.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een zeer uitgebreid netwerk van bedrijven waarmee wij samenwerken voor de verwerking van afval- en reststromen. Wij werken alleen samen met bedrijven die beschikken over een adequate milieuvergunning en die zich houden aan de regels zoals beschreven in de Wet Milieubeheer. Vooraf maken wij ook aan u bekend met welke partijen wij zaken doen. We geven u inzage in de milieuvergunningen en gaan samen met u ter plaatse bij deze verwerkers kijken. Zo ziet u zelf met wie u in zee gaat. Kortom: volledige transparantie.
 

" Maatwerk voor bedrijven en overheden. Rewaste B.V. werkt met name voor productiebedrijven en gemeenten."


Dienstverlening Bedrijven:

Onze dienstverlening aan bedrijven richt zich vooral op productiebedrijven, zoals chemische- en petrochemische bedrijven, tankopslagbedrijven, container terminals, bedrijven uit de voedingsmiddelenbranche, producenten van biobrandstoffen, producenten van verpakkingen (glas, kunststof, hout etc.), maar ook op verwerkers van afval waar meerdere afvalstromen vrijkomen.

Ons specialisme? Maatwerk leveren. Het aanbieden van een compleet concept voor de volledige afvoer en verwerking van de vrijkomende afvalstromen. Daar hoort ook het verzorgen van de bijbehorende afvalstoffenadministratie bij.

Rewaste B.V. gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:

 1. Kostenbesparing
 2. Reductie van milieubelasting
 3. Transparantie
 4. Ontzorging
 5. Voldoen aan wet- en regelgeving
 6. Korte communicatielijnen en snelle reactietijd


Kort samengevat: door vergaande afvalscheiding aan de bron, gaan we ervan uit dat de hoeveelheid te recyclen afval toeneemt en voor minder geld verwerkt kan worden. Hierdoor besparen we kosten op de verwerking van de vrijkomende afvalstoffen, voorkomen we dat grondstoffen onnodig worden vernietigd en wordt er minder CO2 uitgestoten.

Dit alles voeren wij uit met vergunde eindverwerkers en transporteurs en volgens de wet- en regelgeving. Tot slot verzorgen wij voor de klant de afvalstoffenadministratie met behulp van “DigiWaste”. klik hier

 

Dienstverlening Overheden:

Onze dienstverlening aan gemeenten richt zich met name op de volgende activiteiten:

 1. Uitvoeren van sorteeranalyses
 2. Schrijven van afvalstoffenplannen
 3. Tenderbegeleiding bij afsluiten van afvalcontracten
 4. Optimaliseren van milieustraten
 5. Verzorgen en/of begeleiden van de afzet van vrijkomende afvalstromen
 6. Strategisch advies- en interim-management
   

 

De kenmerken van Rewaste:

 • Onafhankelijk en transparant
 • Flexibel en marktconform
 • Kennis van zaken en vergund (VIHB)
 • Gebruikmakend van vergunde transporteurs en verwerkers, alles conform de wettelijke eisen (WM)
 • Korte communicatielijnen, één aanspreekpunt
 • Proactief meedenken met de klant
 • Ontzorgen, onder andere met gebruik van DigiWaste

 

Deze kenmerken leiden tot:

 • Kostenbesparingen
 • Milieuvoordeel (CO2-reductie)
 • Transparantie
 • Continuïteit
 • Samenwerking voor de lange termijn
Rewaste gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:
Kostenbesparing
Reductie van milieubelasting
Transparantie
Ontzorging
Voldoen aan wet- en regelgeving
Korte communicatielijnen en snelle reactietijd

Rewaste BVBA België
Amsterdamstraat 12
B - 2321 Meer

+32 (0) 497 401 028
+32 (0) 3 315 83 99

Rewaste WASTE SOLUTIONS BV Nederland
Kranebittenbaan 14
NL - , 3045 AW Rotterdam.

+31 (0) 6 460 425 95
+31 (0) 6 516 075 31