BRON: Nederland MVO
LINK: http://www.nederlandmvo.nl/waste-management/een-andere-kijk-op-afval

 

Een andere kijk op afval

WASTE MANAGEMENT Een efficiënte verwerking van afvalstromen begint bij de bron. De visie van Rewaste is om bedrijven en gemeenten te helpen om afvalstoffen kosten- en CO2-neutraal en volledig geautomatiseerd af te voeren. Basis hiervoor is het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen, scheiden aan de bron en bewustwording van kosten en hoeveelheden.

 

 


“Het ontstaan van afval voorkomen kan bijvoorbeeld door restproducten te wassen, te zuiveren of te bewerken om ze vervolgens elders weer in te zetten. Steeds is de vraag hoe je de kwaliteit van restanten zodanig kunt maken dat ze geschikt zijn als grondstof en voor hergebruik. Scheiden aan de bron dus, zodat er homogene stromen van constante kwaliteit ontstaan”,

vertelt Rewastes directeur Jaco ter Steege over zijn concept “Manage2Zero”, dat een andere invulling geeft aan afvalmanagement. Praktijkvoorbeelden zijn het restproduct vliegas dat als secundaire grondstof kan dienen in de wegenbouw, en afvalwater dat elders een tweede leven krijgt.

    

 

Scheiden aan de bron

Rewaste bestaat inmiddels tien jaar en richt zich onder meer op productiebedrijven waar dagelijks een veelvoud aan afval vrijkomt. Door de alternatieve kijk op afval dalen de kosten voor de afvoer ervan. “Er zijn steeds meer nieuwe technieken voor afvalverwerking. Ook de overheid stimuleert alternatieven; inmiddels zijn er belastingheffingen op iedere ton afval die wordt gestort of verbrand. De kostprijs van afvalverwerking stijgt dus, al kiezen sommige bedrijven nog steeds voor storten als dat in eerste instantie goedkoper is.”

Rewaste wil bedrijven opvoeden en doordringen van de noodzaak om te scheiden aan de bron. Een projectteam bijt zich vast in de afvalstroom van de klant. “De oplossing kan liggen in een investering in een scheidings- of zuiveringsstap, waardoor stoffen uit het afval worden gehaald en het geschikt wordt voor hergebruik. De kosten voor afvalverwerking kunnen hierdoor aanzienlijk dalen en soms zelfs geld gaan opleveren. Het is dan ook onze doelstelling om kostenneutraal af te voeren.”

Meer inzicht met DigiWaste

Noodzakelijk daarbij is wel dat bedrijven zich bewust zijn van hun afvalstromen. Rewaste werkt daarom met speciale software. Met DigiWaste moet er bewustzijn ontstaan. “Bedrijven hebben de wettelijke plicht om afvalstoffen en restproducten te administreren in een afvalstoffenboekhouding, en dus vast te leggen wat er wordt afgevoerd en waarnaartoe. In de praktijk is die administratie vaak niet op orde. DigiWaste is ontwikkeld vanuit het oogpunt van het bedrijf dat afval heeft, en brengt een systeem waarmee bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het geeft inzicht in de hoeveelheid afval en de locatie van vrijkomen op bepaalde tijdstippen, waardoor de kosten zijn te monitoren. Gevolg is dat er, ook op managementniveau, bewustwording optreedt over de omvang van kosten en hoeveelheden. Hierdoor kunnen we er beter op inzoomen en verbeteringen meten. Vaak ontbreekt het namelijk aan inzicht.”

DigiWaste kan daarnaast dienen als basis van waaruit planningsopdrachten voor afvalverwerking kunnen worden gestuurd. Het proces van afvalinzameling wordt steeds digitaler en levert veel informatie op. DigiWaste functioneert dan eveneens als platform voor alle digitale data zoals weeggegevens, administratie en boekhouding.

05-2015 MARJOLEIN STRAATMAN, redactie@mediaplanet.com

Rewaste gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:
Kostenbesparing
Reductie van milieubelasting
Transparantie
Ontzorging
Voldoen aan wet- en regelgeving
Korte communicatielijnen en snelle reactietijd

Rewaste BVBA België
Amsterdamstraat 12
B - 2321 Meer

+32 (0) 497 401 028
+32 (0) 3 315 83 99

Rewaste WASTE SOLUTIONS BV Nederland
Kranebittenbaan 14
NL - , 3045 AW Rotterdam.

+31 (0) 6 460 425 95
+31 (0) 6 516 075 31