Afvalmanagement Overheid

  

Terugdringen van verspilling, besparen van grondstoffen, CO2 neutraal werken, ontzorgen, duurzaam handelen: komen deze doelen u bekend voor?

Het zijn allemaal doelen die gemeenten, het Rijk, inzameldiensten en waterschappen zichzelf hebben opgelegd. Het vertalen van abstracte doelen naar concrete maatregelen zien wij steeds als een uitdagende puzzel. Met onze kennis van zaken en ons netwerk kunnen wij ondersteuning bieden in het analyseren en monitoren van processen (scan), het bouwen van meer kosteneffectieve afvalstructuren en het zorgen voor een goedkopere afzet van deelstromen.

 

Producten en diensten die wij in dat verband aanbieden:

 

  • uitvoeren van sorteeranalyse
  • vertalen van uitkomsten sorteeronderzoek naar te nemen verbetermaatregelen
  • optimaliseren van milieustraten
  • uitvoeren van afval en CO2 scans
  • opstellen van afvalstoffenplannen en/of milieuplannen
  • uitvoeren van onderzoeken (ook financieel)
  • marktanalyse van de afzet van deelstromen
  • begeleiden van containerplaatsingen
  • (interim)-management

 

Wij zijn geen primair overheidsgericht bureau. Dat betekent dat wij altijd zullen proberen de in het bedrijfsleven gangbare bedrijfsprocessen en gedachten in te passen in de bijzondere positie die overheidsbedrijven en –diensten innemen.

Rewaste gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:
Kostenbesparing
Reductie van milieubelasting
Transparantie
Ontzorging
Voldoen aan wet- en regelgeving
Korte communicatielijnen en snelle reactietijd

Rewaste BVBA België
Amsterdamstraat 12
B - 2321 Meer

+32 (0) 497 401 028
+32 (0) 3 315 83 99

Rewaste WASTE SOLUTIONS BV Nederland
Kranebittenbaan 14
NL - , 3045 AW Rotterdam.

+31 (0) 6 460 425 95
+31 (0) 6 516 075 31